Сертификат за автентичност

С оглед повишаване на информираността на клиентите ни и тяхното спокойствие и сигурност за автентичността на предлаганите модели, прилагаме удостоверение за автентичност, издадено от RPM Sport Ltd.
Tо гарантира, че Бурано ЕООД, представлявано от www.powerballs.bg предлага оригиналните и лицензирани модели Powerball.